Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4197/VPCP-KTN về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư Dự án củng cố, nâng cấp đê Hữu Phú, thành phố Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4197/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4197/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư Dự án củng cố, nâng cấp đê Hữu Phú, thành phố Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (công văn số 846/UBND-NL2 ngày 9 tháng 4 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3981/BKH-KTNN ngày 3 tháng 6 năm 2008), Tài chính (công văn số 7033/BTC-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1559/BNN-ĐĐ ngày 4 tháng 6 năm 2008) về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư Dự án củng cố, nâng cấp đê Hữu Phú, thành phố Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt Dự án củng cố, nâng cấp đê Hữu Phú, thành phố Hà Tĩnh sau khi có ý kiến thỏa thuận về kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có phân kỳ đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn các đoạn xung yếu, cấp bách làm trước và triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định.

2. Về nguồn vốn đầu tư:

- Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện Dự án, đảm bảo an toàn, phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tìm nguồn để hỗ trợ một phần kinh phí cho tỉnh thực hiện sau khi Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4197/VPCP-KTN về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư Dự án củng cố, nâng cấp đê Hữu Phú, thành phố Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.863
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154