Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 418/TCT-ĐTNN về thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 418/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 418/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế nhà thầu NN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và nền móng E Con.

Trả lời văn thư đề ngày 06/01/2006 của Công ty cổ phần xây dựng và nền móng E Con đề nghị hướng dẫn về thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Đối với Công ty Antara Koh (I) Pte Ltd:

Theo quy định tại Mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài Chính thì Công ty Antara Koh (I) Pte Ltd là nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu thực hiện, cụ thể như sau:

+ Thuế GTGT: 3% trên doanh thu (GTGT 30% x thuế suất thuế GTGT 10%)

+ Thuế TNDN: 2% trên doanh thu

Bên Việt Nam (Liên danh Cienco 1 - Cienco 6 - Tedi South) có trách nhiệm thực hiện việc kê khai, khấu trừ và nộp vào NSNN trước khi thanh toán cho Công ty Antara Koh (I) Pte Ltd.

- Đối với Công ty cổ phần xây dựng và nền móng E Con là nhà thầu phụ trong nước: Thực hiện việc xuất hóa đơn, tính thuế, kê khai và nộp thuế theo các quy định hiện hành về thuế trên phần doanh thu thực hiện hợp đồng.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thông báo cho các đơn vị có liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 418/TCT-ĐTNN về thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.765
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70