Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4148/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với các khoản thu của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4148/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 13/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4148/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 681/CT-TTHT ngày 21/7/2017 nhắc lại công văn số 295/CT-TTHT ngày 12/4/2017 (Tổng cục Thuế nhận bản photocopy công văn số 295/CT-TTHT) của Cục Thuế tỉnh Kon Tum hỏi về chính sách thuế GTGT đối với các khoản thu của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Kon Tum. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng chịu thuế GTGT:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này“;

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về người nộp thuế GTGT:

“Điều 3. Người nộp thuế

Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu) bao gồm:

2. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác;

…”;

Căn cứ các hướng dẫn trên:

1. Trường hợp Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Kon Tum (BQL) được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kon Tum giao làm chủ đầu tư và sử dụng bộ máy của BQL để quản lý, điều hành dự án của tỉnh (hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án); BQL nhận được một khoản tiền được trích tỷ lệ % theo quy định của Bộ Xây dựng thì Tổng cục Thuế thống nhất với Cục Thuế tỉnh Kon Tum tại công văn số 681/CT-TTHT ngày 21/7/2017 nêu trên: BQL không phải nộp thuế GTGT đối với khoản thu này.

2. Ngày 28/4/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1708/TCT-CS trả lời Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (bản photocopy kèm theo), theo đó trường hợp BQL ký hợp đồng với các chủ đầu tư khác thay mặt chủ đầu tư quản lý và điều hành dự án thì BQL phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền nhận được từ hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý và điều hành dự án này theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, KK&KTT;
- Website TCT;

- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4148/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với các khoản thu của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


379
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112