Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4148/LĐTBXH-KHTC về việc đầu tư Bệnh viện chỉnh hình phục hồi chức năng và Trung tâm Điều dưỡng Người có công tại Cần Thơ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4148/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 02/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 4148/LĐTBXH-KHTC
V/v đầu tư Bệnh viện CHPHCN và Trung tâm Điều dưỡng NCC tại Cần Thơ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 

Trả lời Công văn số 5013/UBND-VX và Công văn số 5014/UBND-VX cùng ngày 02/10/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc đề nghị đầu tư bệnh viện chỉnh hình phục hồi chức năng khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Trung tâm Điều dưỡng Người có công tại Thành phố Cần Thơ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương đầu tư Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi Chức năng Cần Thơ và Trung tâm điều dưỡng Người có công Cần Thơ như đề nghị nêu trên của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ.

2. Về phương án đầu tư: Do diện tích hiện nay của Trung tâm Chỉnh hình, Phục hồi Chức năng Cần Thơ rất hạn chế không đảm bảo điều kiện đầu tư một bệnh viện mang tính khu vực; hơn nữa, nền đất trũng nên mùa mưa thường bị ngập, trong điều kiện như vậy, quá trình đầu tư vẫn phải tiếp tục sử dụng phần còn lại của công trình để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm nên sẽ rất khó khăn, bất cập. Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả đầu tư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị thực hiện phương án đầu tư xây dựng Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi Chức năng Cần Thơ và Trung tâm điều dưỡng người có công Cần Thơ tại vị trí đất mới mà Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ đã giới thiệu. Theo phương án này, hai công trình được xây dựng hoàn toàn độc lập nhưng cùng chung hàng rào, như vậy chi phí đầu tư sẽ giảm do một số công trình hạ tầng kỹ thuật có thể dùng chung (trạm biến áp, cấp, thoát nước…), thủ tục đầu tư cũng thuận lợi và nhanh hơn do triển khai đồng thời; về chức năng có thể bổ trợ cho nhau và lâu dài sẽ hình thành mô hình điều dưỡng phục hồi chức năng theo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, để đảm bảo đủ quỹ đất xây dựng cho cả hai công trình, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cấp thêm khoảng 5ha đất tại vị trí đã giới thiệu nâng tổng diện tích khu đất lên khoảng 10ha.

Theo nội dung nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ nghiên cứu và có ý kiến thống nhất bằng văn bản để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết, sớm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của Quý Ủy ban.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH thành phố Cần Thơ;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4148/LĐTBXH-KHTC về việc đầu tư Bệnh viện chỉnh hình phục hồi chức năng và Trung tâm Điều dưỡng Người có công tại Cần Thơ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.034

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.10.183