Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4136/VPCP-QHQT về việc ký thỏa thuận tài trợ Chương trình "Địa phương làm chủ đầu tư nhằm tăng cường năng lực và quyền hạn cộng đồng " (VOICE) với tổ chức Irish Aid (Ai-len) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4136/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Đình Hoàn
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4136/VPCP-QHQT
V/v ký thỏa thuận tài trợ Chương trình VOICE với tổ chức Irish Aid (Ai-len)

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 1263/UBND-NV ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xin phép ký Thỏa thuận tài trợ cho Chương trình "Địa phương làm chủ đầu tư nhằm tăng cường năng lực và quyền hạn cộng đồng " (VOICE) giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn với tổ chức Irish Aid (Ai-len). Về việc này, Văn phòng Chính phủ xin có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Pháp lệnh Ký kết và Thực hiện thỏa thuận quốc tế ban hành ngày 20/4/2007, việc ký kết thỏa thuận trên thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn biết và thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- PTT Phạm Gia Khiêm (để báo cáo);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính.
- VPCP: BTCN, Vụ TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ QUAN HỆ QUỐC TẾ
Nguyễn Đình Hoàn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4136/VPCP-QHQT về việc ký thỏa thuận tài trợ Chương trình "Địa phương làm chủ đầu tư nhằm tăng cường năng lực và quyền hạn cộng đồng " (VOICE) với tổ chức Irish Aid (Ai-len) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236