Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 412/TCHQ-TXNK về miễn thuế dự án ODA do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 412/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 412/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế dự án ODA

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ngãi

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1139/HQQNg-NV ngày 4/12/2012 báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư miễn thuế của Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi; công văn số 1208/HQQNg-NV ngày 18/12/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi sao gửi hồ sơ tài liệu của dự án nêu trên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn thuế nhập khẩu:

Theo quy định tại khoản 21a Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Các trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định nêu tại Điều này nhưng không nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài mà được phép tiếp nhận hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp khác chuyển nhượng tại Việt Nam thì doanh nghiệp tiếp nhận được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hóa, với điều kiện giá chuyển nhượng không bao gồm thuế nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp vật tư thiết bị thuộc dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Quảng Ngãi đã được miễn thuế, nay đưa vào sử dụng nâng cấp các công trình cấp thoát nước khác trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, nếu các công trình cấp thoát nước này thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ để tạo tài sản cố định thì doanh nghiệp tiếp nhận được miễn thuế nhập khẩu đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hóa, với điều kiện giá chuyển nhượng không bao gồm thuế nhập khẩu.

Trường hợp các công trình cấp thoát nước khác trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi không thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo hướng dẫn trên thì Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi phải nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với vật tư, thiết bị thuộc dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Quảng Ngãi chuyển giao theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC .

2. Về giá tính thuế đối với hàng thanh lý: Đối với thiết bị, vật tư đã được miễn thuế nhập khẩu nay thanh lý (thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng miễn thuế) thì trị giá tính thuế được xác định theo quy định tại điểm 1.2, khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Ngãi biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 412/TCHQ-TXNK về miễn thuế dự án ODA do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.690
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33