Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4057/VPCP-KTTH về việc chủ trương giải ngân vốn vay JBIC cho các gói thầu Dự án cảng Cái Lân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4057/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4057/VPCP-KTTH
V/v chủ trương giải ngân vốn vay JBIC cho các gói thầu Dự án cảng Cái Lân

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3158/BGTVT-KHĐT ngày 16/5/2008) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3775/BKH-KTĐN ngày 27/5/2008), của Bộ Tài chính (văn bản số 6724/BTC-TCĐN ngày 11/6/2008) về việc chủ trương giải ngân vốn JBIC bằng trái phiếu bảo lãnh hoặc tài khoản tạm giữ cho các gói thầu dự án cảng Cái Lân, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý áp dụng phương thức giải ngân đối với các gói thầu còn lại của Dự án xây dựng cảng Cái Lân (Dự án) sử dụng vốn vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) như sau:

a. Đối với phần tiền bằng Yên Nhật: sử dụng thủ tục rút vốn theo phương thức thư cam kết thông thường có kèm theo Giấy bảo lãnh ngân hàng. Nhà thầu hoặc tư vấn thực hiện các gói thầu có thể yêu cầu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam hoặc một Ngân hàng có uy tín tại Nhật Bản phát hành một trái phiếu bảo lãnh có trị giá bằng trị giá cần thanh toán bằng phương thức bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh phù hợp với tiến độ hoàn thành của gói thầu. Phí bảo lãnh do nhà thầu chịu. Ban quản lý dự án Hàng hải 2 chịu trách nhiệm thỏa thuận với nhà thầu trừ vào giá trị thanh toán số tiền lãi phát sinh theo lãi suất của Hiệp định do phía Việt Nam phải nhận nợ sớm.

b. Đối với phần tiền bằng Việt Nam Đồng: sử dụng phương thức tài khoản tạm giữ. Thủ tục thanh toán theo hình thức này như đề nghị của Bộ Tài chính tại điểm 2, văn bản của Bộ Tài chính nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết nêu trên cho Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Vụ: KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4057/VPCP-KTTH về việc chủ trương giải ngân vốn vay JBIC cho các gói thầu Dự án cảng Cái Lân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.799
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154