Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4055/VPCP-KTN chuyển giao Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, quốc lộ 1A từ Bộ Giao thông vận tải về UBND thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4055/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 14/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4055/VPCP-KTN
V/v chuyển giao Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, quốc lộ 1A từ Bộ Giao thông vận tải về UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3073/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3507/BKH-KCHT&ĐT ngày 27 tháng 5 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 6973/BTC-ĐT ngày 01 tháng 6 năm 2010) về việc chuyển giao Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT) đoạn An Sương - An Lạc, quốc lộ 1A từ Bộ Giao thông vận tải về Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc chuyển giao Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, quốc lộ 1A từ Bộ Giao thông vận tải về Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải triển khai các thủ tục chuyển giao Hợp đồng BOT và quản lý Dự án theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4). Hong (18b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4055/VPCP-KTN chuyển giao Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, quốc lộ 1A từ Bộ Giao thông vận tải về UBND thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.229
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10