Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 403/CP-VX ngày 26/03/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu vốn vay đầu tư dự án đầu tư sản xuất 05 loại vắc xin phòng bệnh tại Việt Nam

Số hiệu: 403/CP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 26/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 403/CP-VX
V/v điều chỉnh cơ cấu vốn vay đầu tư dự án đầu tư sản xuất 05 loại vắc xin phòng bệnh tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế (công văn số 11302/YT-KHTC ngày 03 tháng 12 năm 2003); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 517BKH/TĐ&GSĐT ngày 02 tháng 02 năm 2004) về việc điều chỉnh cơ cấu phần vốn vay EDCF của dự án đầu tư sản xuất 05 loại vắc xin phòng bệnh tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh cơ cấu phần vốn vay EDCF của dự án đầu tư sản xuất 05 loại vắc xin phòng bệnh tại Việt Nam với tổng mức vốn vay (như Hiệp định đã ký) là 28.460.000 USD, trong đó:

- Thiết bị công nghệ và thiết bị phụ trợ: 16. 511.140 USD;

- Xây lắp tư vấn: 07.920.360 USD;

- Đào tạo:  700.000 USD;

- Chuyền giao công nghệ: 02.000.000 USD;

- Chi phí vạn hành kiểm tra thủ nghiệm và đăng kiểm: 01.300.000 USD;

- Phí ngân hàng:  28.500 USD.

Các nội dung khác (chủ đầu tư, địa điểm đầu tư, mục tiêu đầu tư, sản lượng dự kiến của dự án, nội dung đầu tư, tổng mức vốn đầu tư của dự án, cơ cấu vốn đối ứng do ngân sách nhà nước cấp, tổ chức thực hiện dự án) vẫn giữ nguyên như quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Y tế chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục xin gia hạn Hiệp định tín dụng với Chính phủ Hàn Quốc. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư cần thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư theo quy định hiện hành về Quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 403/CP-VX ngày 26/03/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu vốn vay đầu tư dự án đầu tư sản xuất 05 loại vắc xin phòng bệnh tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33