Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4003/BKHĐT-ĐTNN điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 2015

Số hiệu: 4003/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 22/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4003/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý điều chỉnh GCNĐT Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả li công văn số 1461/KH&ĐT-ĐTNN ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đ nghị góp ý kiến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

1.1. Điều chỉnh tăng vốn điều lệ và tổng vốn Đầu tư:

Khoản 1 Điều 13 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 quy định quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh của nhà đầu tư: “Lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư, phương thức huy động vn, địa bàn, quy mô đu tư, đi tác đu tư và thời hạn hoạt động của dự án”.

Theo đó, việc tăng vốn Điều lệ và tổng vốn đầu tư của Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV từ 220.000 đô la M lên thành 400.000 đô la Mỹ là không trái với quy định nêu trên.

1.2. B sung mục tiêu “đại lý hoa hng” và “môi giới hàng hóa:

- Mục tiêu “đại lý hoa hồng” (CPC 621) là không trái với quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO).

- Hoạt động “dịch vụ môi giới thương mại” đang được Bộ Công Thương xem xét, thí điểm cho một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trong từng thời hạn cụ thể.

Do đó, với các mục tiêu bổ sung nêu trên, khi xem xét cấp Giy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, đề nghị căn cứ ý kiến thm tra của Bộ Công Thương về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đ Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tp.Hà Nội;
- Vụ GS&TĐĐ
T;
-
Lưu: VT, Cc ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4003/BKHĐT-ĐTNN ngày 22/06/2015 về góp ý điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Wilmar Marketing CLV do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.097

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!