Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4000/BKHĐT-ĐTNN cấp Giấy chứng nhận đầu tư 2015

Số hiệu: 4000/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 22/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4000/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý cấp GCNĐT thành lập Công ty TNHH Huynh Đệ Việt Hàn

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn s 4491/SKHĐT-ĐKĐT ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Huynh Đệ Việt Hàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh của Công ty “Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu, cụ thể: Hoạt động phiên dịch” không nm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biu cam kết cụ th về dịch vụ của Việt Nam trong WTO). Về nguyên tắc, Việt Nam không có nghĩa vụ mở cửa đối với dịch vụ nêu trên. Tuy nhiên, đối với những ngành nghề mà không được quy định cụ thể trong cam kết WTO của Việt Nam, nếu thị trường trong nước thực sự có nhu cầu và không ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của đất nước thì có thể xem xét.

2. Về nguồn vốn đầu tư:

Đề nghị Nhà đầu tư giải trình khả năng huy động nguồn vốn vay (50.000 đô la Mỹ) và bổ sung văn bản, tài liệu của các tổ chức tín dụng đồng ý cho việc vay vốn.

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố H Chí Minh xem xét, quyết đnh theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND Tp.Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
-
Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4000/BKHĐT-ĐTNN ngày 22/06/2015 về góp ý cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Huynh Đệ Việt Hàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.885

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!