Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3992/VPCP-QHQT về việc gia hạn Hiệp định Dự án do Đan Mạch tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3992/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3992/VPCP-QHQT
V/v Gia hạn Hiệp định Dự án do Đan Mạch tài trợ ủy thác qua WB

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 5069/NHNN-HTQT ngày 06/6/2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn Hiệp định viện trợ không hoàn lại (TF 57880) trị giá 610.000 USD do Đan Mạch tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án "Nâng cao tỷ lệ rửa tay bằng xà phòng, phòng chống bệnh liên quan tới phân, nước năm 2007-2008" đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2008.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm các thủ tục cần thiết với WB cho việc gia hạn trên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP,
PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 14

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3992/VPCP-QHQT về việc gia hạn Hiệp định Dự án do Đan Mạch tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.860
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69