Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3963 TCT/DNK ngày 29/11/2004 của Tổng cục thuế về việc miễn giảm thuế TNDN đối với Quỹ tín dụng nhân dân

Số hiệu: 3963TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3963 TCT/DNK
V/v miễn, giảm thuế TNDN đối với Quỹ tín dụng nhân dân

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 3134/CT/QLDN2 ngày 16/8/2004 của Cục thuế hỏi về việc xét miễn, giảm thuế TNDN năm 2001 theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp của Quỹ tín dụng nhân dân Liên phường Vũng Tàu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 - Căn cứ Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B, C tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi;

- Căn cứ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 26/GCN.UB ngày 10/7/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Quỹ tín dụng nhân dân liên phường được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng và nâng cấp Quỹ cho thời gian còn lại của dự án kể từ ngày Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngàg 29/3/2002 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Do đó năm 2001 Quỹ tín dụng nhân dân liên phường không được hưởng ưu đãi đầu tư nên không được tính lại theo thuế suất và mức thuế TNDN ưu đãi.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

 

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3963 TCT/DNK ngày 29/11/2004 của Tổng cục thuế về việc miễn giảm thuế TNDN đối với Quỹ tín dụng nhân dân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.035
DMCA.com Protection Status