Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3961/VPCP-KTTH về việc cơ chế huy động vốn dự án Xây dựng Trung tâm đào tạo, trường Đại học Kinh tế Quốc dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3961/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 17/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3961/VPCP-KTTH
V/v cơ chế huy động vốn D/a Xây dựng Trung tâm đào tạo, trường ĐH Kinh tế QD

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

Xét đề nghị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại văn bản số 188/TTr-KTQD ngày 18 tháng 3 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1793/BTNMT-ĐĐ ngày 21 tháng 5 năm 2008; Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 4218/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 15 tháng 5 năm 2008; Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2953/BKH-KHGDTN&MT ngày 25 tháng 4 năm 2008; Tài chính tại văn bản số 4510/BTC-QLCS ngày 17 tháng 4 năm 2008; Xây dựng tại văn bản số 663/BXD-XL ngày 10 tháng 4 năm 2008; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 2558/UBND-KH&ĐT ngày 29 tháng 4 năm 2008 về việc cơ chế huy động vốn đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm đào tạo, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định hiện hành, xây dựng cơ chế huy động vốn ngoài nguồn ngân sách nhà nước và quyết định việc cho phép áp dụng thực hiện đối với Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TN&MT, XD;
- UBND Tp Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, TTĐT, Vụ KGVX, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3961/VPCP-KTTH về việc cơ chế huy động vốn dự án Xây dựng Trung tâm đào tạo, trường Đại học Kinh tế Quốc dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66