Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3955/VPCP-QHQT rà soát lại chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ bằng nguồn vốn ODA của Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3955/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 01/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3955/VPCP-QHQT
V/v rà soát lại chủ trương đầu tư Dự án GIDC bằng nguồn vốn ODA của Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 20/BTTTT-VP ngày 22 tháng 2 năm 2012) về rà soát lại chủ trương đầu tư đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ (Dự án GIDC) bằng nguồn vốn ODA cho vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc, căn cứ ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành hữu quan tại cuộc họp ngày 29 tháng 5 năm 2012 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp bàn với các địa phương, bộ/ngành liên quan trước ngày 15 tháng 7 năm 2012 để rà soát tình hình triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu của đơn vị mình, xác định rõ nhu cầu xây dựng/phát triển các kho cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung, trên cơ sở đó xác định nhu cầu đầu tư thật sự đối với Dự án GIDC với các yêu cầu cụ thể về quy mô, yêu cầu bảo mật, an ninh an toàn thông tin, hiệu quả đầu tư..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 7 năm 2012.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với tư cách là cơ quan đầu mối quản lý ODA của Chính phủ Việt Nam, sớm trao đổi lại với cơ quan liên quan có thẩm quyền của Chính phủ Hàn Quốc về việc Chính phủ Việt Nam cần có thêm thời gian xem xét kỹ lưỡng, toàn diện hơn về việc đầu tư Dự án GIDC; thông báo rõ cho Bạn về yêu cầu của phía Việt Nam được quyền chủ động thiết kế và mua sắm trang thiết bị cho Dự án GIDC nếu đầu tư bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc (có thể thuê tư vấn của Hàn Quốc và mua sắm thiết bị của Hàn Quốc theo quyết định của phía Việt Nam).

3. Trên cơ sở xác định rõ nhu cầu của Việt Nam và phản hồi của phía Bạn, trong tháng 8 năm 2012 ta sẽ có ý kiến chính thức về việc triển khai dự án GIDC để trả lời phía Bạn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3955/VPCP-QHQT rà soát lại chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ bằng nguồn vốn ODA của Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78