Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3949/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3949/TCT-ĐTNN
V/v: Nộp thuế nhà thầu đối với Dự án Khí Điện Đạm Cà Mau

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 869/CT-TH&DT ngày 23/8/2006 và công văn số 966/CT-TH&DT ngày 14/9/2006 của Cục thuế tỉnh Cà Mau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì số thuế nhà thầu nước ngoài với số tiền 43.356.842.529 VNĐ mà Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt xô đã tạm kê khai và nộp tại Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là số thuế TNDN phát sinh của dịch vụ thuê tàu nước ngoài, trường hợp dịch vụ rải ống được thực hiện riêng biệt và phần thanh toán tiền của Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt xô chỉ là tiền thuê tàu thì dịch vụ thuê tàu này không phải chịu thuế GTGT, chỉ phải chịu thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính.

Đối với các gói thầu khác thuộc Hợp đồng tổng thầu EPC, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế Cà Mau trao đổi và phối hợp với Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và yêu cầu Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt xô cung cấp các Hợp đồng Nhà thầu ký giữa Ban quản lý Dự án cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau với Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt xô (hợp đồng chi Tiết của từng gói thầu), đồng thời tính toán cụ thể số thuế nhà thầu sẽ phát sinh và kê khai nộp thuế tại từng Cục thuế theo quy định tại Luật thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Cà Mau biết và gửi kèm theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để Cục thuế tỉnh Cà  Mau biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu: VT, Ban DTTT, Ban ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3949/TCT-ĐTNN ngày 23/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế nhà thầu đối với Dự án Khí Điện Đạm Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.781

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!