Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3947/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3947/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005Kính gửi :

Công ty cổ phần Bảo Gia
Số 257 Đường Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, Tp.Hcm

Trả lời công văn số 15-05/BG ngày 22/9/2005 của Công ty cổ phần Bảo Gia hỏi về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN đối với cơ sở mới thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại công văn số 2911 TC/TCT ngày 19/7/2000 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Căn cứ nguyên tắc phân ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 143 TCKT/PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê về việc ban hành hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân; căn cứ quy trình sản xuất và các quy định về chế độ hạch toán kinh doanh, quản lý chi phí và giá thành, thực thể sản phẩm xây dựng, thì hoạt động xây dựng là hoạt động sản xuất vật chất. Cho nên, cơ sở xây dựng được hưởng các ưu đãi về thuế như các doanh nghiệp sản xuất theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật khuyến khích đầu tư trong nước”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần Bảo Gia là doanh nghiệp mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế quy định của Luật thuế TNDN.

2) Việc ưu đãi miễn giảm thuế TNDN của Công ty được áp dụng như sau:

- Nếu Công ty không đáp ứng các điều kiện về ngành nghề; điều kiện về địa bàn khuyến khích đầu tư và điều kiện về lao động thì chỉ được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo (theo hướng dẫn tại Điểm 1.1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC).

- Nếu Công ty chỉ đáp ứng được điều kiện về lao động (có sử dụng số lao động bình quân trong năm 100 người trở lên) thì Công ty sẽ được miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo (theo hướng dẫn tại Điểm 1.2 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC).

3) Công ty tự xác định mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư, thời gian miễn, giảm thuế TNDN và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý biết theo hướng dẫn tại Điểm 1.3 Mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC mà không cần phải xin cấp Giấp chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3947/TCT-PCCS ngày 03/11/2005 của Tổng cục Thuế về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN đối với cơ sở mới thành lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.674

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!