Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3911/VPCP-KTTH về việc điều chỉnh Dự án đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3911/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3911/VPCP-KTTH
V/v điều chỉnh Dự án đầu tư tại KKT Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

 

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế tại văn bản số 266/TTr-KKT ngày 5 tháng 5 năm 2008; ý kiến của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 3741/BTC-TCĐN ngày 2 tháng 4 năm 2008; Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2877/BKH-KCN&KCX ngày 22 tháng 4 năm 2008; Công Thương tại văn bản số 2756/BCT-KH ngày 7 tháng 4 năm 2008; Xây dựng tại văn bản số 119/BXD-XL ngày 8 tháng 4 năm 2008 về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Laguna Việt Nam (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với Dự án thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Dự án không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 67 Luật Đất đai để có thể được kéo dài thời hạn giao đất, cho thuê đất đến 70 năm như đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhân:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, XD, TN&MT, CT, VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, TTĐT các Vụ: KTN, QHQT, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 20

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3911/VPCP-KTTH về việc điều chỉnh Dự án đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.972
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41