Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 391/SXD-XD năm 2012 về chấn chỉnh công tác tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 391/SXD-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Đoàn Viết Hồng
Ngày ban hành: 14/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 391/SXD-XD
V/v chấn chỉnh công tác tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Bến Tre, ngày 14 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, Thành phố;
- Các đơn vị tư vấn: thiết kế, thẩm tra thiết kế - dự toán, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án.

 

Theo Kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 tại văn bản số 3934/KL-UBND ngày 28/8/2012, cho thấy: Một số hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công chưa phù hợp với báo cáo khảo sát địa chất công trình, phương án gia cố móng không phù hợp với số liệu địa chất dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thi công, gây lãng phí. Dự toán công trình do các đơn vị tư vấn lập chưa thật sự chính xác, điển hình một số sai sót như sau: tính khối lượng xây tường gạch ống chưa phù hợp (xây tường dày £10 cm với quy cách gạch 8x8x19 nhưng tính khối xây bằng diện tích tường nhân với 10cm là không phù hợp); ghi sai tên công việc, áp dụng sai đơn giá lắp dựng cửa; tính thừa khối lượng khuôn bao cửa; tính sai khối lượng cát san nền; tính thừa khối lượng lắp dàn giáo trong nhà,.... Công tác nghiệm thu chưa đúng thực tế, thừa, thiếu khối lượng, có thay đổi thiết kế trong quá trình thi công nhưng nghiệm thu không thay đổi so với dự toán thiết kế,… Qua đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Từ đó, để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, chi phí đầu tư xây dựng công trình, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế và dự toán công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng, chủ đầu tư xây dựng công trình lưu ý một số nội dung trong quá trình thực hiện như sau:

1. Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế:

- Trong quá trình thiết kế bản vẽ thi công phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được ban hành, việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn thực hiện đúng theo Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng. Các tính toán thiết kế phải dựa trên số liệu khảo sát tại vị trí xây dựng. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 19, Điều 24 của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

- Dự toán công trình phải đảm bảo tính toán tính đúng, đủ, trong đó lưu ý việc áp dụng phù hợp các định mức, đơn giá xây dựng đã được Bộ Xây dựng, y ban nhân dân tỉnh công bố. Việc đo bóc tiên lượng thực hiện theo Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

2. Đối với đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán: Trong quá trình thẩm tra, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phải đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định quản lý chất lượng và chi phí đầu tư xây dựng công trình; kiểm tra, tính toán cụ thể lại sự phù hợp của thiết kế đã lập; xác định lại khối lượng dự toán và sự phù hợp của việc áp dụng đơn giá, định mức dự toán xây dựng; chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về đánh giá sự phù hợp của thiết kế và tính chính xác của dự toán trong kết quả thẩm tra của mình.

3. Đối với đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Kiểm tra chặt chẽ chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế. Công tác giám sát phải thực hiện thường xuyên liên tục theo tiến độ thi công xây dựng công trình; trung thực, khách quan; khi nghiệm thu phải căn cứ vào tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được cấp quyết định đầu tư cho phép áp dụng; khối lượng nghiệm thu phải căn cứ vào khối lượng thực tế thi công tại hiện trường và hồ sơ thiết kế được duyệt. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không đúng thiết kế, không tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nhưng không báo cáo với chủ đầu tư; bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 28 của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP .

4. Đối với chủ đầu tư xây dựng công trình:

- Tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế theo đúng quy định hiện hành.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đúng theo quy định quản lý hiện hành, trong đó phải xác định sự phù hợp của việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng trong hồ sơ thiết kế, sự phù hợp của việc áp dụng các định mức, đơn giá xây dựng công trình trong dự toán công trình. Các trường hợp định mức, đơn giá chưa được cơ quan nhà nước công bố phải tuân thủ theo Điều 16, Điều 17 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Việc thuê các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế - dự toán, giám sát thi công xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo Quy định tại Chương IV của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Chương V của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Từng hợp đồng thuê tư vấn cụ thể phải kiểm tra lại điều kiện năng lực của các đơn vị tư vấn và kiểm tra việc sử dụng nhân sự của đơn vị tư vấn theo thỏa thuận hợp đồng đã ký kết.

- Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng dẫn đến thiệt hại cho công trình.

- Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Mục I, Chương II của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP .

Trên đây là một số nội dung cần chấn chỉnh, đề nghị các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, PGĐ-Sở XD;
- Thanh tra SXD;
- Phòng Kinh tế XD;
- Ban QLDA CNXD;
-
Trung tâm TV&KĐXD;
- Lưu: VT, XD, tvt.

GIÁM ĐỐC
Đoàn Viết Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 391/SXD-XD năm 2012 về chấn chỉnh công tác tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.721

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121