Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3884/BKHĐT-KTCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 10/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3884/BKHĐT-KTCN
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 2912/TCHQ-TXNK ngày 29/5/2013 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012, về vấn đề này Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 (sau đây gọi tắt là Thông tư) kèm danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ miễn thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008, miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010.

Tại Phụ lục I Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được của Thông tư, thì mặt hàng "Tàu chở hàng khí hóa lỏng", số thứ tự 490, phân nhóm 8901.20, có ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật "Trọng tải đến 5.000 tấn", nghĩa là mặt hàng "Tàu chở hàng khí hóa lỏng" có thể chở tối đa 5.000 tấn bao gồm hàng hóa, thủy thủ, nhiên liệu và vật dụng liên quan, không bao gồm tự trọng của riêng tàu (trùng với khái niệm trọng tải toàn phần (DWT) theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/4/2010 của Bộ Giao thông vận tải).

Trong trường hợp còn có vướng mắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải quan cùng các Bộ, ngành liên quan để giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý cơ quan hướng dẫn thực hiện theo quy định hải quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3884/BKHĐT-KTCN ngày 10/06/2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.941

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232