Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3783/VPCP-KTN về việc điều chỉnh Giấy phép đầu tư dự án xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3783/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 09/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3783/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh Giấy phép đầu tư dự án xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa.

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2913/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2539/BKH-TĐ&GSĐT ngày 09 tháng 4 năm 2008), Bộ Tài chính (công văn số 6330/BTC-ĐT ngày 02 tháng 6 năm 2008) và Bộ Xây dựng (công văn số 988/BXD-HĐXD ngày 27 tháng 5 năm 2008) về việc điều chỉnh Giấy phép đầu tư dự án quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh Giấy phép đầu tư dự án xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa như ý kiến đề nghị của các Bộ tại các văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Cty CP BOT đường tránh Thanh Hóa (tầng 5, nhà 623, đường La Thành, Q Ba Đình, t/p Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3783/VPCP-KTN về việc điều chỉnh Giấy phép đầu tư dự án xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.834
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33