Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3781/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 16/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3781/BNN-KH
V/v bổ sung kế hoạch vốn 2010 dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Phúc đáp công văn số 5330/UBND ngày 02/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị bổ sung kế hoạch vốn năm 2010 cho dự án đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp tỉnh Tiền Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp tỉnh Tiền Giang phù hợp với Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão đến năm 2020 được duyệt tại Quyết định số 288/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đây là dự án cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định đầu tư. Ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương theo kế hoạch hàng năm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tổng hợp nhu cầu của tỉnh để làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tìm nguồn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu: VT, Vụ KH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3781/BNN-KH ngày 16/11/2010 về bổ sung kế hoạch vốn 2010 dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.459

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!