Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3778/VPCP-KTN về việc tổ chức đầu thầu lại 3 gói thầu tư vấn thuộc hợp phần 4 của Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3778/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3778/VPCP-KTN
V/v tổ chức đầu thầu lại 3 gói thầu tư vấn thuộc hợp phần 4 của Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 932/BXD-HTĐT ngày 21 tháng 5 năm 2008, ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3852/BKH-QLĐT ngày 29 tháng 5 năm 2008 về việc tổ chức đấu thầu lại 3 gói thầu tư vấn thuộc hợp phần 4 của Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu lại các gói thầu dịch vụ tư vấn tăng cường năng lực cho các Công ty Cấp nước theo thẩm quyền và theo đúng quy định hiện hành về đấu thầu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhân:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5), Đg ( ).15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3778/VPCP-KTN về việc tổ chức đầu thầu lại 3 gói thầu tư vấn thuộc hợp phần 4 của Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.688
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145