Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3767/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3767/VPCP-KTN
V/v Khẩn trương triển khai các dự án thuộc QH điện VI.

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 2472/EVN-KH ngày 27 tháng 5 năm 2008) về việc triển khai các dự án theo Quy hoạch điện VI, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI có ý kiến như sau:

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư để khởi công trong năm 2008 các dự án theo kế hoạch, đặc biệt là các dự án: Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Nghi Sơn 1, Thái Bình 1; khẩn trương thi công trước một số hạng mục ban đầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu.

2. Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc ký hợp đồng cung cấp than đáp ứng yêu cầu tiến độ phát điện các dự án quy định trong danh mục Quy hoạch điện VI (bao gồm cả việc cung cấp than cho dự án Duyên Hải 1 và Vĩnh Tân 2).

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Bộ Tài chính khẩn trương xem xét cơ chế cho vay lại đối với khoản vay 400 triêu USD từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để Tập đoàn Điện lực Việt Nam thanh toán các Hợp đồng cung cấp thiết bị cho Dự án thủy điện Sơn La và một số dự án nguồn điện cấp bách khác.

5. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo bảo đảm giao thông Quốc lộ 6 thông suốt trong các tháng mùa mưa; tổ chức các ca trực 24/24 giờ ở những giai đoạn xung yếu, kịp thời giải quyết ách tắc khi có sự cố xảy ra.

6. Bộ Công Thương chỉ đạo:

- Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam có giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc nổ kịp thời cho Dự án thủy điện Sơn La và các dự án điện cấp bách khác.

- Khẩn trương xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền quy hoạch địa điểm các Trung tâm nhiệt điện Vũng Áng 3, Quảng Trạch, Hải Phòng 3, Dự án đầu tư thủy điện Trung Sơn;

- Rà soát tiến độ và đôn đốc các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ theo Quy hoạch điện VI đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với các cơ quan có thẩm quyền của Campuchia về hướng tuyến Dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển ra đảo Phú Quốc (đã có ý kiến tại công văn số 2081/VPCP-CN ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh: Sơn La, Quảng Ninh, Thái Bình, Trà Vinh;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- Đ/c Thái Phụng Nê, Phái viên TTgCP;
- BQL Dự án TĐ Sơn La;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3767/VPCP-KTN ngày 06/06/2008 về việc khẩn trương triển khai các dự án thuộc Quy hoạch điện VI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.309

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80