Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3749/BKHCN-CNC năm 2017 về báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 3749/BKHCN-CNC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Phạm Đại Dương
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3749/BKHCN-CNC
V/v Báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg của TTgCP về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: UBND Tỉnh Định Biên

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trân trọng đề nghị Quý Cơ quan báo cáo kết quả, đánh giá tình hình triển khai hoạt động, các đề xuất, kiến nghị đối với các nội dung công việc được giao tại Chỉ thị số 16/CT-TTg để Bộ KH&CN tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Công văn báo cáo đề nghị gửi về Bộ KH&CN, địa chỉ số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (qua Vụ Công nghệ cao) trước ngày 07/12/2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Quang Lịch, chuyên viên Vụ Công nghệ cao, ĐT: 0912.969.351, email: nqlich@most.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CNC.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Đại Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3749/BKHCN-CNC năm 2017 về báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


337
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127