Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3737/VPCP-KTN về việc triển khai Dự án đường ô tô cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3737/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
-------

Số: 3737/VPCP-KTN
V/v triển khai Dự án đường ô tô cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải ( văn bản số 2616/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 ) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư ( văn bản số 3203/BKH-KCHT&ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2008 ), Tài chính ( văn bản số 5674/BTC-ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2008 ) về việc triển khai Dự án đường ô tô cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải làm việc với Nhà đầu tư Trung Quốc về việc thực hiện lập Đề xuất Dự án. Trường hợp Nhà đầu tư không đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, Bộ Giao thông vận tải thông báo Nhà đầu tư ngừng triển khai Dự án theo đúng quy định của Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2007 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO và BT.

Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 06 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG , CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3737/VPCP-KTN về việc triển khai Dự án đường ô tô cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.156
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237