Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3721/VPCP-KTTH về việc danh mục các công trình trọng điểm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3721/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3721/VPCP-KTTH
V/v Danh mục các công trình trọng điểm ngành NN&PTNT giai đoạn 2010-2020.

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1040/BNN-KH ngày 21 tháng 4 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 5677/BTC-ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2008; Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3421/BKH-KTNN ngày 13 tháng 5 năm 2008 về việc danh mục các công trình trọng điểm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010-2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan và địa phương khác có liên quan để hoàn chỉnh, phê duyệt Danh mục các dự án trọng điểm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010-2020 (Danh mục); trên cơ sở đó, lập kế hoạch nhu cầu vốn chuẩn bị đầu tư và vốn thực hiện các dự án thuộc Danh mục.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và vốn thực hiện các dự án thuộc Danh mục trong kế hoạch hàng năm và kế hoạch trung hạn theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, TTĐT, Vụ KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3b).13

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3721/VPCP-KTTH về việc danh mục các công trình trọng điểm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12