Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc cấp vốn thanh toán nợ khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch năm 1995

Số hiệu: 3674-TC/ĐTPT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 18/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3674-TC/ĐTPT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3674 TC/ĐTPT NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ VIỆC CẤP VỐN THANH TOÁN NỢ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH VƯỢT KẾ HOẠCH NĂM 1995

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện công văn số 63/KTTH ngày 22/03/1996 của Chính phủ về việc xử lý vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch năm 1995;

Để giải quyết cấp vốn thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản vượt mức vốn ghi kế hoạch năm 1995 được nhanh, gọn dứt điểm, đúng chế độ Nhà nước quy định; Bộ Tài chính hướng dẫn thêm một số điểm sau đây:

1. Căn cứ vào tổng mức vốn và danh mục công trình đã hoàn thành, không vượt tổng dự toán đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cấp vốn thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành vượt mức vốn ghi kế hoạch năm 1995, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các chủ đầu tư gửi các hồ sơ chứng từ đề nghị cấp vốn thanh toán đến Cục Đầu tư phát triển nơi chủ đầu tư mở tài khoản để cấp vốn thanh toán.

- Đối với các công trình có trong danh mục được cấp vốn thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành vượt mức vốn ghi kế hoạch năm 1995 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo nhưng sử dụng nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 1996 để thanh toán, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản báo cáo Bộ Tài chính để xử lý.

- Chủ đầu tư, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, giá cả thanh toán đối với khối lượng hoàn thành vượt mức vốn ghi kế hoạch năm 1995.

2. Khối lượng XDCB hoàn thành vượt mức vốn ghi kế hoạch đầu tư năm 1995 được cấp vốn thanh toán phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

+ Không vượt tổng dự toán được duyệt.

+ Công trình đã hoàn thành trong năm 1995.

+ Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

+ Đảm bảo thủ tục cấp vốn theo chế độ quy định.

3. Căn cứ vào kế hoạch vốn do Bộ Tài chính (Tổng cục Đầu tư phát triển) thông báo và các hồ sơ chứng từ đề nghị cấp vốn thanh toán của chủ đầu tư gửi đến, Cục Đầu tư phát triển có trách nhiệm kiểm tra thủ tục và thực hiện cấp vốn thanh toán đúng khối lượng, đúng giá dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi mức vốn do Bộ Tài chính (Tổng cục Đầu tư phát triển) thông báo.

- Đối với công trình có quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt không vượt quá kế hoạch vốn được thông báo thì cấp theo quyết toán được duyệt.

- Đối với công trình có quyết toán được duyệt lớn hơn kế hoạch vốn được thông báo thì cấp theo kế hoạch vốn được thông báo.

Số vốn cấp phát cho khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành vượt kế hoạch năm 1995 của các công trình đã hoàn thành, không vượt tổng dự toán được quyết toán vào niên độ năm 1996.

4. Thời gian tổ chức cấp vốn thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành vượt kế hoạch năm 1995 kết thúc cùng thời gian cấp vốn thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 1996.

Trong quá trình cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1995, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc cấp vốn thanh toán nợ khối lượng hoàn thành vượt kế hoạch năm 1995

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.998
DMCA.com Protection Status