Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3670/TCHQ-TXNK năm 2015 về vướng mắc việc tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế được gia hạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3670/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 23/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3670/TCHQ-TXNK
V/v tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 447/HQHN-TXNK ngày 26/02/2015 của Cục Hải quan Tp.Hà Nội báo cáo vướng mắc về việc tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế được gia hạn theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính về thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan Tp.Hà Nội căn cứ phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Thông tư số 134/2014/TT-BTC, đối chiếu với hồ sơ nhập khẩu và văn bản đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp để xem xét việc gia hạn nộp thuế theo quy định.

2. Trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế nhưng Hệ thống Kế toán thuế tập trung tự động tính tiền chậm nộp, căn cứ văn bản cho phép gia hạn nộp thuế của cơ quan hải quan, công chức thực hiện nhập chứng từ điều chỉnh âm quyết định phạt chậm nộp trên Hệ thống.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3670/TCHQ-TXNK năm 2015 về vướng mắc việc tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế được gia hạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.986

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49