Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3633/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3633/TCT-ĐTNN
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN
 

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty liên doanh Sakura Hà Nội Plaza
(Địa Chỉ: Tầng 4, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội)

Về nội dung câu hỏi/kiến nghị của Công ty nêu tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, cụ thể là vế vấn đề thời gian quyết toán thuế đối với thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Hiện nay Công ty chúng tôi có một số nhân viên nước ngoài mà lương của họ được trả một phần ở Việt Nam, một phần ở nước ngoài thông qua công ty quản lý của họ. Công ty chúng tôi nộp thuế TNCN cho họ trên tổng thu nhập của họ cả ở Việt Nam và nước ngoài. Mặt khác khi chuyển tiền lương của học ra nước ngoài thông qua công ty quản lý thì chúng tôi lại phả trả thêm thuế nhà thầu một lần nữa. Như vậy, cùng một khoản chi lương, chúng tôi phải trả hai loại thuế TNCN và thuế nhà thầu. Đó là điều bất hợp lý và thiệt hại cho Công ty chúng tôi.

Trả lời:

- Đối với thuế nhà thầu: Đối với hợp đồng quản lý, Công ty quản lý phải nộp thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính (đối với khoảng thời gian kể từ năm 2004 trở về trước) và áp dụng theo các quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính kể từ ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC có hiệu lực.

Thuế nhà thầu phải nộp (trường hợp nộp thuế nhà thầu ấn định) của Công ty quản lý được tính trên tổng giá trị Hợp đồng quản lý bao gồm các chi phí và tiền lương trả cho nhân viên nước ngoài thực hiện hợp đồng quản lý (kể cả trường hợp Công ty Liên doanh Sakura Hà Nội Plaza trả toàn bộ giá trị Hợp đồng cho Công ty quản lý, sau đó Công ty quản lý thanh toán tiền lương cho nhân viên của mình; và trường hợp Công ty Liên doanh Sakura Hà Nội Plaza trả tiền lương trực tiếp cho các nhân viên làm việc theo Hợp đồng quản lý và phần còn lại cho Công ty quản lý). Công ty Liên doanh Sakura Hà Nội Plaza phải kê khai và nộp thuế nhà thầu thay Công ty quản lý.

- Đối với thuế Thu nhập cá nhân (TNCN): Căn cứ theo các quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC, trường hợp các nhân viên người nước ngoài là đối tượng cư trú của Việt Nam làm việc tại Việt Nam theo Hợp đồng quản lý nêu trên phải nộp thuế TNCN trên tổng thu nhập phát sinh cả ở Việt Nam và nước ngoài. Công ty Liên doanh Sakura Hà Nội Plaza thực hiện kê khai và nộp thay.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Liên doanh Sakura Hà Nội Plaza được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT(2b), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3633/TCT-ĐTNN ngày 17/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, cụ thể là vế vấn đề thời gian quyết toán thuế đối với thuế nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!