Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3630/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3630/TCT-ĐTNN
V/v: trả lời kiến nghị tại  Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư Nước ngoài
(Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Hà Nội)
 - Công ty TNHH Miwon Việt Nam
(Địa chỉ: Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ)
 - Công ty liên doanh Chains Caravelle
(Địa chỉ: 19-23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TPHCM)
 - Công ty liên doanh Đại Chân Trời
(Địa chỉ: 157, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

Về nội dung câu hỏi/kiến nghị của các Công ty nêu tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, cụ thể là về vấn đề thời gian quyết toán thuế đối với thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Các thủ tục liên quan đến thuế còn nhiều vướng mắc, cần được tháo gỡ:

1. Thủ tục quyết toán thuế: Cần định kỳ tối đa 2 năm một lần. Có doanh nghiệp đi vào hoạt động từ năm 1999, nhưng đến năm 2004 Cục thuế địa phương mới quyết toán thuế.

2. Thủ tục thông báo thuế: khi có sự nhầm lẫn về số liệu của phòng máy tính của Cục thuế, doanh nghiệp phát hiện được và yêu cầu điều chỉnh, đề nghị điều chỉnh ngay, không nên kéo dài thời gian. Thực tế có doanh nghiệp bị gửi thông báo phạt do sai sót của Cục thuế địa phương trong suốt một năm.

3. Về hóa đơn đặc thù: cơ quan thuế cho phép doanh nghiệp in hóa đơn đặc thù, nhưng trong thực tế sử dụng lại bị vướng mắc bởi nhiều quy định khác của cơ quan thuế, ví dụ trường hợp tại các quầy Bar của khách sạn phải có chữ ký của đại diện uỷ quyền của doanh nghiệp là không phù hợp thực tế.

4. Về cách xác định chi phí để tính thuế: nhiều dịch vụ mua của tư nhân không có hóa đơn, do vậy bị loại ra khỏi chi phí để tính thuế. Đề nghị Bộ Tài chính sớm có hướng giải quyết cho phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Trả lời:

1. Về đề nghị thủ tục quyết toán thuế 2 năm một lần của doanh nghiệp: Theo quy định của Luật thuế TNDN, doanh nghiệp tự kê khai quyết toán thuế gửi cơ quan thuế. Việc kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp không bắt buộc phải thực hiện hàng năm hay định kỳ. Các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật và thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời, chính xác thì cơ quan thuế có thể không cần thực hiện kiểm tra quyết toán thuế từng năm tại doanh nghiệp.

2. Về vấn đề nhầm lẫn về số liệu của phòng máy tính của Cục thuế Ngành thuế đang trong quá trình cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý hành chính thuế, một số sai sót có thể gặp phải. Với sự cộng tác chặt chẽ của các doanh nghiệp, Tổng cục Thuế tin tưởng rằng sự nghiệp cải cách quản lý hành chính thuế sẽ sớm đạt kết quả.

3. Về vấn đề hóa đơn đặc thù phải có chữ ký của đại diện được uỷ quyền của doanh nghiệp: Việc yêu cầu có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp tại hóa đơn tự in là cần thiết, phục vụ cho công tác quản lý thuế và đảm bảo tính pháp lý của hóa đơn tự in. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền của bộ phận quầy Bar của khách sạn là nhân viên thu ngân của quầy.

4. Về các xác định chi phí để tính thuế trong trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ của tư nhân không có hóa đơn: căn cứ theo quy định hiện hành, chi phí mua vào phải có chứng từ, hóa đơn hợp pháp. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của tư nhân không có hóa đơn GTGT, doanh nghiệp yêu cầu người bán xuất hóa đơn bán hàng thông thường hoặc đến cơ quan thuế mua hóa đơn lẻ để xuất bán.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách – BTC;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Cục thuế TPHCM;
- Cục thuế tỉnh Phú Thọ;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu:VT(2b), ĐTNN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3630/TCT-ĐTNN ngày 17/10/2005 của Tổng cục Thuế về vấn đề thời gian quyết toán thuế đối với thuế nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.446

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!