Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3617/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3617/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 31/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3617/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông

Phúc đáp văn bản số 907/SKH-KTĐN ngầy 07/5/2019 của Quý Sở về việc đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đồng ý mở rộng quy mô đầu tư từ 15 ha lên 45ha (tại văn bản số 4121/UBND-TH ngày 23/11/2010) và được phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy mô điện tích dự án đầu tư từ 45ha xuống còn 10ha (tại Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 14/7/2015). Tại văn bản số 907/SKH-KTĐN, Quý Sở có ý kiến “đây là dự án chuyển tiếp, nhà đầu tư đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng đất đai, dự án không nằm trong danh mục thu hồi đất của Hội đồng nhân dân tỉnh”. Tuy nhiên, tại văn bản số 787/STNMT-QHGĐ ngày 25/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông lại có ý kiến khu đất thực hiện dự án nêu trên (với tổng diện tích là 95.091,8 m2) trong đó có diện tích 91.941,8 m2 đã được Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân là thành viên góp vốn của Công ty, hiện chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty. Phần diện tích còn lại 3.150m2, đến nay chưa thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Như vậy, thông tin về việc chuyển nhượng đất đai cũng như quy mô điện tích khu đất thực hiện dự án chưa được thống nhất giữa các cơ quan trong tỉnh.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao. Trên cơ sở các quy định của Luật Đất đai năm 2013 (Điều 45 Khoản 3, Điều 125, 126)Nghị định số 30/2015/NĐ-CP (Điều 10 Khoản 1 điểm a), một trong các căn cứ để lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất là danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt (khu đất phải được xác định là thuộc quyền quản lý, sử dụng của Nhà nước hoặc sẽ được Nhà nước thu hồi).

Do đó, căn cứ thông tin thực tế của Dự án, đề nghị Quý Sở tham mưu, báo cáo UBND tỉnh Đắk Nông xác định tình trạng pháp lý của khu đất thực hiện Dự án, phương án đầu tư cụ thể của Dự án (gồm địa điểm, quy mô, phạm vi đầu tư; đặc biệt là diện tích, kế hoạch, quy hoạch sử dụng khu đất thực hiện Dự án), từ đó, xác định cách thức triển khai phù hợp, Trường hợp Dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP , việc lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định của Nghị định này và các thông tư hướng dẫn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ thông tin được cung cấp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Đắk Nông;
- Lưu VT, QLĐT(4).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3617/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


135
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.254.12