Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3610/VPCP-KTTH về việc bố trí vốn đối ứng cho dự án ODA tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3610/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 29/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3610/VPCP-KTTH
V/v bố trí vốn đối ứng cho D/a ODA tỉnh Đắk Lắk.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại văn bản số 13/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 5468/BTC-NSNN ngày 13 tháng 5 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3235/BKH-KTĐN ngày 6 tháng 5 năm 2008 về việc bố trí vốn đối ứng cho Dự án Thủy lợi tỉnh Đắk Lắk (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính trích dự phòng ngân sách trung ương năm 2008 để xử lý kịp thời vốn đối ứng cho tỉnh Đắk Lắk thực hiện Dự án theo tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, TTĐT, các Vụ: KTN, QHQT, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3610/VPCP-KTTH về việc bố trí vốn đối ứng cho dự án ODA tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.873
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202