Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3602 TCT/DNNN ngày 04/11/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 3602TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 04/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3602 TCT/DNNN
V/v nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Cảng Quảng Ninh - Tổng công ty hàng hải Việt Nam

 

Trả lời công văn số 520/CQN ngày 17/8/2004 của Cảng Quảng Ninh về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động thuê máy đóng bao; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT và khấu trừ thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài:

a- Về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT:

Theo quy định tại Luật thuế GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì: thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê máy đóng bao để phục vụ cho việc đóng gói hàng rời và bốc xếp (bao gồm: đóng bao, khâu bao, và thực hiện một cung đoạn bốc xếp) là 10%.

b- Về việc khấu trừ thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài:

Theo quy định tại Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: số thuế GTGT đã nộp thay cho nhà thầu là số thuế GTGT đầu vào của bên Việt Nam ký hợp đồng và được khấu trừ khi kê khai nộp thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Cảng Quảng Ninh đã nộp thay thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê này đóng bao cho nhà thầu nước ngoài với thuế suất thuế GTGT là 5% thì Cảng Quảng Ninh phải nộp bổ sung thêm thuế GTGT là 5%; số thuế GTGT mà Cảng Quảng Ninh phải nộp bổ sung cho nhà thầu nước ngoài thì Cảng Quảng Ninh được tính là thuế đầu vào và được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT theo quy định.

2- Về thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thay nhà thầu nước ngoài:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục I, Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính (nêu trên) thì không quy định các trường hợp được miễn thuế, giảm thuế đối với Khoản thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thay cho nhà thầu nước ngoài. Vì vậy Cảng Quảng Ninh có trách nhiệm khấu trừ và nộp vào NSNN số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dịch vụ cho thuê máy đóng bao của nhà thầu nước ngoài theo quy định trước khi thanh toán tiền thuê máy cho nhà thầu nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cảng Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3602 TCT/DNNN ngày 04/11/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207
DMCA.com Protection Status