Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3582/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3582/TCT-ĐTNN
V/v: Trả lời kiến nghị tại  Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam
(Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội)

Về Nội Dung Câu Hỏi Của Công Ty Nêu Tại Hội Nghị Đối Thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, cụ thể là về vấn đề thời gian quyết toán thuế đối với thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính về chế độ thuế đối với tổ chức kinh doanh nước ngoài không đăng ký kinh doanh tại Việt Nam (gọi tắt là nhà thầu nước ngoài), việc xác nhận số thuế đã nộp của mỗi nhà thầu được thực hiện sau 10 ngày kể từ khi báo cáo thuế được quyết toán. Các nhà thầu yêu cầu Công ty phải có giấy xác nhận nộp thuế thì mới nộp thuế.

Vậy thời gian quyết toán thuế là khi nào (hiện tại không có ấn định về thời gian) để Công ty có thể đề nghị xác nhận số thuế đã nộp?

Trả lời: Trường hợp chủ đầu tư chịu trách nhiệm nộp thuế nhà thầu thay cho nhà thầu nước ngoài thì việc quyết toán thuế được thực hiện theo từng hợp đồng. Trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi kết thúc hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, chủ đầu tư có trách nhiệm tính toán số thuế nhà thầu phải nộp của nhà thầu nước ngoài, kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế. Sau khi chủ đầu tư nộp đầy đủ số thuế nhà thầu phải nộp, trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của nhà thầu nước ngoài, cơ quan thuế sẽ cấp giấy xác nhận số thuế nhà thầu đã nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế-BTC;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT(2b), ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3582/TCT-ĐTNN ngày 13/10/2005 của Tổng cục Thuế về vấn đề thời gian quyết toán thuế đối với thuế nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.904

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!