Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3579/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về trả lời kiến nghị của ông Hoàng Văn Tiến về dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3579/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 30/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3579/BKHĐT-QLĐT
V/v trả lời kiến nghị của ông Hoàng Văn Tiến

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Hoàng Văn Tiến

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 4167/VPCP-ĐMDN ngày 16/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của ông Hoàng Văn Tiến. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Ông như sau:

Luật đấu thầu (Điều 11 khoản 1 điểm a và Điều 66 khoản 1) quy định bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đng.

Theo đó, việc quy định về bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng đối với gói thầu sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất của cơ quan nhà nước được thực hiện theo quy định nêu trên.

Đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng thuộc dự toán mua sắm thường xuyên thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Ngoài ra, gói thầu có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng thuộc dự toán mua sắm thường xuyên thì được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại khoản 19 Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu. Theo đó, đối với gói thầu có giá trị dưới 20.000.000 đồng thuộc dự toán mua sắm thường xuyên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đy đủ theo đúng quy định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

Liên quan đến quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 và Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2019 của Bộ Tài chính, đề nghị Ông liên hệ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào những thông tin được cung cấp tại văn bản s 4167/VPCP-ĐMDN ngày 16/5/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (UBND xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu VT, QLĐT (
6) (LT).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3579/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về trả lời kiến nghị của ông Hoàng Văn Tiến về dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


133
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.182.28