Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3564/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3564/TCT-ĐTNN
V/v: đăng ký, nộp thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty Bachy Soletanche

Trả lời công văn số L/TT/05-322 ngày 24/8/2005 của Công ty BACHY SOLETANCHE về việc đăng ký thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài sau khi Công ty xin giấy phép để trở thành nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp Công ty BACHY SOLETANCHE (là Nhà thầu nước ngoài) áp dụng chế độ kế toán Việt Nam thì thực hiện việc nộp thuế như hướng dẫn tại Mục I (Điểm 1, Điểm 2), Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính: nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế.

2. Trường hợp BACHY SOLETANCHE có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện chế độ kế toán đơn giản đảm bảo được việc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (đảm bảo thực hiện đúng chế độ hóa đơn, chứng từ, phản ánh trên sổ kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra; giá trị hàng hóa và dịch vụ mua bào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; thuế GTGT phải nộp) thì nộp thuế GTGT và thuế TNDN như sau:

- Thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên.

- Thực hiện nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điểm 3, Mục I, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên: thuế TNDN nộp trên cơ sở ấn định tỷ lệ % trên doanh thu, cụ thể:

Số thuế TNDN

phải nộp

=

Doanh thu

chịu thuế TNDN

x

Tỷ lệ thuế TNDN

tính trên doanh thu chịu thuế

Công ty BACHY SOLETANCHE phải làm thủ tục đăng ký mã số thuế với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh theo hướng dẫn tại Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính và phải đăng ký và thực hiện đúng việc sử dụng hóa đơn GTGT.

3. Trường hợp Công ty BACHY SOLETANCHE có trụ sở chính là Văn phòng điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện nhiều dự án tại các địa phương khác nhau thì kê khai nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngay2 12/12/2003 của Bộ Tài chính: đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc Công ty phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng mcụ công trình theo tỷ lệ bằng 3% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT, đồng thời Công ty có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT (và thuế TNDN) theo chế độ quy định với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (là nơi đóng trụ sở chính). Số thuế GTGT đã nộp nơi xây dựng công trình được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi Công ty kê khai nộp thuế GTGT tại trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty BACHY SOLETANCHE biết và liên hệ trực tiếp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể việc đăng ký mã số thuế, sử dụng hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3564/TCT-ĐTNN ngày 12/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc đăng ký thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài sau khi Công ty xin giấy phép để trở thành nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32