Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3558TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3558TCHQ/KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội
(74 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Tp. Hà Nội )

Trả lời công văn 409/CV-KD-XNK ngày 12/8/2005 của Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội đề nghị không áp dụng biện pháp cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12/4/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1432TCHQ/KTTT gửi Công ty và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong đó nêu rõ “chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong trường hợp lô hàng chờ giải quyết thủ tục miễn thuế, để đảm bảo việc xây dựng nhà máy điện đúng tiến độ, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục XNK bình thường.” được hiểu là Công ty vẫn được làm thủ tục XNK hàng hóa bình thường nếu không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác ngoài số nợ thuế của các lô hàng nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ cho việc xây dựng nhà máy điện theo phụ lục Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung số 484 và 485/GCN-UB ngày 28/3/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai hiện đang chờ giải quyết miễn thuế;

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội biết và liên hệ với các Cục Hải quan nơi đơn vị mở tờ khai để được giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- CHQ các tỉnh, Tp (để thực hiện)
- Lưu VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3558TCHQ/KTTT ngày 01/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc không áp dụng biện pháp cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.394

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!