Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3550/VPCP-QHQT về việc thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho 02 dự án do Na Uy tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3550/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3550/VPCP-QHQT
V/v Thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho 02 dự án do Na Uy tài trợ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3593/BKH-KTĐN ngày 21 tháng 5 năm 2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về cơ bản nội dung dự thảo Thỏa thuận giữa Cơ quan Hợp tác phát triển Na Uy (NORAD) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ tài chính cho Dự án "Đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên" và Dự án "Xây dựng hệ thống cấp nước thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu", sử dụng tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Na Uy.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung và ký Thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho 02 Dự án trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Na Uy.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3550/VPCP-QHQT về việc thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho 02 dự án do Na Uy tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.692
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234