Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 353/TTg-KTTH về việc ứng vốn để triển khai dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mạng phát hình ứng dụng công nghệ số DVB-T cho vùng sâu, vùng xa và biên giới" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 353/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 353/TTg-KTTH
V/v ứng vốn để triển khai dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mạng phát hình ứng dụng công nghệ số DVB-T cho vùng sâu, vùng xa và biên giới"

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 430/BTTTT-KHTC ngày 14 tháng 02 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1355BKH/KCHT&ĐT ngày 03 tháng 3 năm 2008 về việc ứng vốn để triển khai dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mạng phát hình ứng dụng công nghệ số DVB-T cho vùng sâu, vùng xa và biên giới", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng trước 81 (tám mươi mốt) tỷ đồng từ dự toán ngân sách năm 2009 cho Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mạng phát hình ứng dụng công nghệ số DVB-T cho vùng sâu, vùng xa và biên giới".

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính tìm nguồn vốn bố trí cho Bộ Thông tin và Truyền thông để hoàn trả số vốn tạm ứng trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, Website CP, Vụ VX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 353/TTg-KTTH về việc ứng vốn để triển khai dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mạng phát hình ứng dụng công nghệ số DVB-T cho vùng sâu, vùng xa và biên giới" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.175
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163