Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3522/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về liên quan đến việc điều chỉnh dự án đầu tư sang tỉnh khác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3522/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 28/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3522/BKHĐT-ĐTNN
V/v kiến nghị của Công ty TNHH KBL Việt Nam - Tp Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH KBL Việt Nam
(Tòa
nhà Garden, đường M Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 3533/VPCP-ĐMDN ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Công ty TNHH KBL Việt Nam liên quan đến việc điều chỉnh dự án đầu tư sang tỉnh khác. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định Khoản 2 Điều 38, Khoản 1 Điều 40 Luật Đầu tưKhoản 2 Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, khi điều chỉnh địa điểm dự án đầu tư từ thành phố Hà Nội sang tỉnh Bắc Giang, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để đảm bảo cơ quan quản lý đầu tư của Dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài sẽ chuyển từ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sang Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, đồng thời để phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư.

Thông báo để Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Sở KHĐT thành phố Hà Nội;
- Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang;
- Lưu VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3522/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về liên quan đến việc điều chỉnh dự án đầu tư sang tỉnh khác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


160
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.100.232