Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3515/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3515/TCT-DNK
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2005

Kính gửi

Công ty CP AP Việt Nam
(Đ/C: C9 Hoàng Cầu-Đống Đa-Hà Nội)

Tổng Cục Thuế Nhận Được Công Văn Số 73 Cv.Ap-VN ngày 17/8/2005 của Công ty CP AP Việt Nam đề nghị xem xét miễn thuế, giảm thuế TNDN cho dự án đầu tư xây dựng xí nghiệp Á Châu tại khu công nghiệp. Theo trình bày tại công văn thì Công ty thành lập từ tháng 8/2001 có trụ sở tại Hà Nội, sau đó Công ty lập dự án xây dựng nhà máy tại Thái Bình và được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Căn cứ quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn tại từng thời điểm Tổng cục Thuế trả lời về nguyên tắc như sau:

1. Theo quy định tại Điểm 2 Mục I Phần D Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Cơ sở SX, KD, DV mới thành lập được miễn thuế, giảm thuế TNDN là những cơ sở mới được thành lập và được cấp giấy phép kinh doanh. Những cơ sở đã thành lập trước đây nay đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở mới thành lập.

2. Theo quy định tại Điểm 3, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: “Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mới mang lại”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP AP VN thành lập từ trước đã có các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đã phát sinh doanh thu sau đó đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thì cơ sở SX đầu tư xây dựng thêm không xét miễn giảm thuế TNDN theo diện mới thành lập mà được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK(2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3515/TCT-DNK ngày 11/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.411

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!