Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3485/BNN-TCTL về dự án đầu tư xây dựng củng cố, nâng cấp tuyến đê Yên Giang – Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3485/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 26/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3485/BNN-TCTL
V/v: dự án đầu tư xây dựng củng cố, nâng cấp tuyến đê Yên Giang – Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 6989/VPCP-KTN ngày 01/10/2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ sung tuyến đê Yên Giang – Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh vào Chương trình nâng cấp đê sông đến năm 2020 tại công văn số 3687/UBND-NLN2 ngày 23/9/2010. Về việc này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố, nâng cấp và bảo vệ đê biển hiện có các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam. Trong đó công trình đê Yên Giang – Quảng Yên thuộc các tuyến đê huyện Yên Hưng nằm trong danh mục của Chương trình. Vì vậy, công trình đê Yên Giang – Quảng Yên đề nghị không bổ sung vào Chương trình nâng cấp đê sông mà thực hiện theo đúng Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Thủy lợi đã có ý kiến về hồ sơ dự án tại công văn số 335/TCTL-ĐĐ ngày 15/7/2010 để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ dự án làm cơ sở thỏa thuận kỹ thuật. Tuy nhiên, Tỉnh đã ra Quyết định phê duyệt dự án Tu bổ nâng cấp tuyến đê trên kết hợp chỉnh trang đô thị, với tổng mức đầu tư 380 tỷ đồng là quá lớn và chưa đúng thủ tục quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng chỉnh sửa hồ sơ dự án Tu bổ nâng cấp đê theo ý kiến của Tổng cục Thủy lợi tại công văn nêu trên, phần chỉnh trang đô thị đưa ra ngoài Dự án. Hồ sơ dự án chỉnh sửa hoàn thiện và văn bản đề nghị của Tỉnh gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy lợi) để xem xét, thỏa thuận theo quy định, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án Tu bổ nâng cấp đê Yên Giang – Quảng Yên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch-ĐT; Tài chính;
- Sở NN&PTNT Quảng Ninh;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ 4b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3485/BNN-TCTL về dự án đầu tư xây dựng củng cố, nâng cấp tuyến đê Yên Giang – Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.196

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242