Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3481/BNN-KH năm 2013 danh mục và thứ tự ưu tiên đối với dự án kết cấu hạ tầng quốc gia trọng điểm giai đoạn 2011-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3481/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Đức Hùng
Ngày ban hành: 01/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3481/BNN-KH
V/v: danh mục và thứ tự ưu tiên đối với các dự án kết cấu hạ tầng quốc gia trọng điểm giai đoạn 2011-2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Thủy sản;
- Cục Quản lý xây dựng công trình;

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 5376/BKHĐT-KCHTĐT ngày 26/7/2013 đề nghị các Bộ, ngành rà soát danh mục và thứ tự ưu tiên đối với các dự án kết cấu hạ tầng quốc gia trọng điểm giai đoạn 2011-2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo Văn bản số 5376/BKHĐT-KCHTĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư)

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-BNN-KH ngày 06/7/2012 của Bộ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ (Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020), Vụ Kế hoạch đề nghị các đơn vị, theo nhiệm vụ được giao, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên danh mục dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm do đơn vị chủ trì thực hiện (có thể loại bỏ các dự án ít quan trọng, chuẩn bị hoàn thành hoặc bổ sung dự án mới quan trọng) và điền các thông tin theo biểu mẫu tại bảng 1, bảng 2 và bảng 5, 6 (tại phụ lục kèm theo Văn bản số 5376/BKHĐT-KCHTĐT); đồng thời đề xuất các tiêu chí chuyên ngành về kinh tế, xã hội, môi trường để chấm điểm, đánh giá dự án.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Vụ Kế hoạch trước ngày 10/8/2013 để tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Đức Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3481/BNN-KH năm 2013 danh mục và thứ tự ưu tiên đối với dự án kết cấu hạ tầng quốc gia trọng điểm giai đoạn 2011-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.087

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246