Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3473/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

Số hiệu: 3473/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3473/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá tiền lương năm 2005
đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ Nghị định số 206/2004/NĐ-CP, Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2005, Quyết định số 17/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5273/VPCP-VX ngày 16/9/2005 của Văn phòng và các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định, Quyết định nêu trên, sau khi xem xét đề nghị đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch đối với thành viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc tại công văn số 63/HĐQL ngày 10/10/2005, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dự kiến thông báo đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc Qũy Hỗ trợ phát triển năm 2005 như sau:

1/ Đơn giá tiền lương là 472.1 đồng/1000 đồng tổng thu nhập trừ tổng chi phí (chưa có lương), tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch năm 2005 về tổng thu nhập trừ tổng chi phí (chưa có lương là) 199.910 triệu đồng.

2/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2005 đối với thành viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc là 491,355 triệu đồng.

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét cho ý kiến về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2005, các điều chỉnh tăng thêm để tính đơn giá tiền lương, quỹ lương kế hoạch đối với thành viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh, trả lời Quỹ Hỗ trợ phát triển./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, Vụ TL (3
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3473/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.235

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53