Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3457/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3457/VPCP-KTN
V/v Dự án thủy điện Bá Thước 1 và 2

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh-Phát Tài;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh-Phát Tài (công văn số 38/CV-HAPT ngày 29 tháng 3 năm 2008 và số 119/HAPT ngày 8 tháng 5 năm 2008); ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 2906/BCT-NL ngày 11 tháng 4 năm 2008) và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 1715/UBND-CN ngày 23 tháng 4 năm 2008) về việc đầu tư các dự án thủy điện Bá Thước 1 và Bá Thước 2, tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh-Phát Tài lập Báo cáo đầu tư các dự án thủy điện Bá Thước 1 và Bá Thước 2, trình duỵệt theo quy định hiện hành.

2. Bộ Công Thương xem xét Báo cáo đầu tư các dự án thủy điện Bá Thước 1, Bá Thước 2 và căn cứ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư, hiệu quả của dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh-Phát Tài và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH và ĐT, Xây dựng, Tài chính, NN và PTNT, TN và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3457/VPCP-KTN ngày 26/05/2008 về việc Dự án thủy điện Bá Thước 1 và 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.399

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80