Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 345/CP-QHQT ngày 16/03/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng ngân sách chưa phân bổ của FSPS do Đan Mạch tài trợ

Số hiệu: 345/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 16/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 345/CP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án sử dụng ngân sách chưa phân bổ của FSPS do Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Thủy sản,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao. 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 868/BKH-KTĐN ngày 18 tháng 02 năm 2004) về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng ngân sách chưa phân bổ của Dự án Hỗ trợ Chương trình ngành thủy sản (FSPS); tiếp theo công văn số 964/CP-QHQT ngày 09 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về việc phê duyệt Dự án FSPS do Chính phủ Đan Mạch viện trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt 07 dự án sử dụng một phần kinh phí từ nguồn kinh phí chưa phân bổ 54.360.000 DKK của Dự án FSPC gồm:

1.1. Dự án “Đào tạo ngắn hạn cho ngành thủy sản và các cơ quan đối tác của SEAQIP và SIRED” với kinh phí 3 triệu DKK tương đương 462.000 USD.

1.2. Dự án “Tăng cường năng lực quản lý tàu thuyền nghề cá” với kinh phí 04 triệu DKK tương đương 615.000 USD.

13. Dự án “Hỗ trợ quản lý và giám sát bệnh dịch nuôi trồng thủy sản ven biển “với kinh phí 2,3 triệu DKK tương đương 350.000 USD.

1.4. Dự án “Lập kế hoạch nuôi trồng thủy sản biển và nước lợi tại 5 tỉnh” với kinh phí 1,3 triệu DKK tương đương 200.000 USD.

1.5. Dự án “Giám sát và phổ biến thông tin hoạt động nuôi trồng thủy sản” với kinh phí 01 triệu DKK tương đương 150.000 USD.

1.6. Dự án “Tăng cường thể chế hành chính thủy sản” với kinh phí 08 triệu DKK tương đương 1.230.000 USD.

1.7. Dự án “Ký sinh trùng gây bệnh có nguồn gốc thủy sản tại Việt Nam” với kinh phí 10 triệu DKK tương đương 1.470.600 USD, gồm 03 triệu DKK từ nguồn kinh phí chưa phân bổ của FSPS và 07 triệu DKK được sử dụng từ Chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu ở các nước đang phát triển của Đan Mạch (ENRENCA).

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hai dự án 1.6 và 1.7 và Bộ Thủy sản chủ trì phê duyệt 05 dự án còn lại nêu trên.

Trong quá trình xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, Bộ Thủy sản chỉ đạo chủ dự án đàm phán với nhà tài trợ Đan Mạch tận dụng tối đa kinh phí đã phân bổ cho đối tượng thụ hưởng của từng dự án cụ thể, tránh trường hợp kinh phí dành quá nhiều cho tư vấn nước ngoài hoặc các trang thiết bị, dụng cụ mua ở nước ngoài trong khi thị trường Việt Nam có khả năng cung cấp.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 345/CP-QHQT ngày 16/03/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng ngân sách chưa phân bổ của FSPS do Đan Mạch tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.874
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37