Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3448/BNN-TCTL đề nghị của tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng 3 dự án kè chống sạt lở bờ sông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3448/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 3448/BNN-TCTL
V/v đề nghị của tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng 3 dự án kè chống sạt lở bờ sông

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 2923/UBND-XDCB ngày 24/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng 03 dự án kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh. Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp các dự án xử lý đê, kè, phòng chống thiên tai cấp bách năm 2010 trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên những công trình trọng điểm xung yếu trình Chính phủ hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, trong đó có xem xét các dự án kè chống sạt lở của tỉnh An Giang.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo để quý Ủy ban biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Sở NN&PTNT An Giang;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ 3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3448/BNN-TCTL đề nghị của tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng 3 dự án kè chống sạt lở bờ sông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.040
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15