Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3445/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3445/TCT-DNNN
V/v: Thu thuế dự án đối với đất
lấy cơ sở hạ tầng

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Lào Cai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1181 CT/QLDN-2005 ngày 25/8/2005 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai kiến nghị việc thu thuế đối với các dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng của Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng 573 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5, vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về thuế GTGT: Theo quy định tại 1.1, Mục III, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thì các đơn vị, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các đơn vị, tổ chức kinh doanh khác thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC cũng quy định: Trường hợp các cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như: tổ, đội xây dựng, Ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi cơ sở đóng trụ sở chính thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình theo tỷ lệ bằng 3% trên giá thanh toán chưa có thuế GTGT.

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Lào Cai hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có đơn vị từ địa phương khác đến, được UBND tỉnh đồng ý cho thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Lào Cai – Cam Đường theo hình thức đổi đất lấy công trình đô thị, đơn vị xây dựng công trình đô thị này, Cục Thuế Lào Cai căn cứ, xem xét cụ thể, nếu đơn vị đủ điều kiện thì thu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trường hợp không đủ điều kiện thì thu thuế theo tỷ lệ % như quy định nêu trên.

2- Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Bộ Tài chính có công văn số 11684 BTC-TCT ngày 16/9/2005 gửi Các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố về hướng dẫn thuế TNDN, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1031 TCT/DNNN ngày 8/4/2004 (bản photocopy đính kèm) gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố về việc nộp thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ), chuyển quyền thuê đất (CQTĐ), trong đó đã hướng dẫn cụ thể việc xác định thuế TNDN phải nộp đối với CQSDĐ và CQTĐ của các tổ chức kinh doanh bất động sản có trụ sở chính ở nơi khác địa phương có đất chuyển quyền thì tạm thời thu theo thuế suất thuế TNDN là 28%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lào Cai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty công trình giao thông 573;
- Lưu: VT, DNNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3445/TCT-DNNN ngày 10/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế dự án đối với đất lấy cơ sở hạ tầng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.919

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!