Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3400/BNN-ĐMDN về dự án Hợp tác đầu tư xây dựng trên đất Trạm khách Nông trường Mộc Châu, tại thôn Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3400/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3400/BNN-ĐMDN
V/v dự án Hợp tác đầu tư xây dựng trên đất Trạm khách Nông trường Mộc Châu, tại thôn Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty TNHH 1 thành viên

Trả lời công văn số 401 CV/CVN-KHĐT ngày 07/10/2010 của Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty TNHH 1 thành viên về việc xin phép thực hiện Dự án Hợp tác đầu tư xây dựng Khu nhà công năng hỗn hợp trên đất Trạm khách Nông trường Mộc Châu, tại thôn Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Nhằm để Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty TNHH 1 thành viên tiếp tục quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất là Trạm khách Nông trường Mộc Châu, tại thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đồng thuận và có ý kiến gửi Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 về việc Đề nghị Phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Tổng công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Ngày 09/01/2009, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Công văn số 70/VP-KT về việc xử lý cơ sở nhà, đất của Bộ Nông nghiệp và PTNT theo Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước gửi Sở Tài chính Thành phố (phần nơi nhận có gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Như vậy, theo quy định thì khu nhà, đất trên đang được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính xem xét và sẽ trả lời Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phương án sử dụng.

2. Việc thực hiện Dự án Hợp tác đầu tư xây dựng Khu nhà công năng hỗn hợp trên đất Trạm khách Nông trường Mộc Châu, tại thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, sẽ được Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét sau khi Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản chính thức trả lời về phương án tổng thể sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Tổng công ty, Doanh nghiệp thuộc Bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty TNHH 1 thành viên biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3400/BNN-ĐMDN về dự án Hợp tác đầu tư xây dựng trên đất Trạm khách Nông trường Mộc Châu, tại thôn Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.938
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108